Godišnji izvještaj o radu HURID-a
17.06.2016.

HURID je 9. lipnja 2016. godine održao 11. godišnju skupštinu članova HURID-a.
Na skupštini je predstavljen godišnji izvještaj o radu HURID-a u 2015. godini koji možete vidjeti ovdje te pod poveznicom “Projekti“.