Članstvo

Pregled HURID-ovih aktivnosti tijekom 2017. godine

Pregled HURID-ovih aktivnosti tijekom 2016. godine

Pismo članu i pregled 2015. godine

 

Dana 22. studenoga 2018. godine HURID broji 103 člana, odnosno stručnjaka (liječnika, rehabilitatora, logopeda, psihologa, socijalnih radnika i dr.) koji djeluju na unapređivanju sustava rane intervencije u Hrvatskoj.

 

Kako postati članom?

Svaka fizička osoba, koja je punoljetna i poslovno sposobna, te koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i odredbe Statuta, može postati njenim članom, sukladno zakonu i Statutu. Poželjno je da članovi Udruge djeluju u programima rane intervencije ili su zainteresirani za to područje, o čemu izvještavaju u svom životopisu.

Prema čl. 25 Statuta HURID-a, fizička osoba koja želi postati redovitim članom Upravnom odboru podnosi zahtjev koji se sastoji od pristupnice i životopisa. Pristupnicu supotpisuju dva redovita člana Udruge te potencijalni član koji svojim potpisom prihvaća obvezu sudjelovanja u radu HURID-a te poštivanje odredbi Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge. Upravni odbor na svojoj sjednici donosi odluku o prijemu u članstvo.

Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 50,00 kuna. Članarina se može podmiriti uplatom na HURID-ov IBAN: HR3423600001102008901 kod Zagrebačke banke (žiro račun: 2360000-1102008901) s pozivom na broj godine za koju se uplaćuje članarina (npr. 2016). Pri uplati je kao svrhu potrebno navesti da se radi o uplati članarine za određenu godinu/-e.


Statut HURID-a

IBAN: HR3423600001102008901

OIB: 61696311437

 

Ispunjenu pristupnicu i priloženi životopis pošaljite na adresu:

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu
Masarykova 22
10000 Zagreb

Ovdje možete preuzeti pristupnicu:
PRISTUPNICA.pdf koju možete isprintati pa čitavu ispuniti ručno ili
PRISTUPNICA.doc koju možete ispuniti na računalu pa isprintati za potpisivanje.

Leave a Comment