O nama

Što je HURID?

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) je nevladina udruga koja okuplja stručnjake u području rane intervencije s ciljem stvaranja sustava rane intervencije i promicanja znanstveno utemeljenih programa koji će pridonijeti dobrobiti mlađe djece s biološkim ili socijalnim rizikom i kvaliteti života njihovih obitelji.

 

Koji je cilj djelatnosti HURID-a?

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu svojim je statutom definirala osnovni cilj djelatnosti, a to je  promicanje dobrobiti sve mlađe djece u Republici Hrvatskoj, a osobito one s biološkim ili socijalnim rizikom za optimalan razvoj. Smatramo da je skrb za mlađu djecu neodjeljiva od podrške njihovim roditeljima, odnosno obitelji.

 

Stoga HURID želi:

  • senzibilizirati javnost za potrebe mlađe djece koja imaju razvojne teškoće ili rizik za njihov nastanak, kao i za potrebe njihovih obitelji koje trebaju pouzdane informacije i  različite oblike podrške
  • informirati javnost, osobito mlade roditelje, o temeljnim djetetovim potrebama i o važnosti ranih interakcija za djetetovo napredovanje i učenje
  • potaknuti uspostavljanje mreže programa rane intervencije
  • stvoriti mobilne timove koji bi bili blizu onih kojima trebaju
  • inicirati promjene u zakonodavstvu koje će osiguravati pravo mlađeg djeteta i obitelji na uključivanje u program kada za to postoji potreba
  • unaprijediti obrazovanje stručnjaka za ranu intervenciju u djetinjstvu
  • biti forum za komunikaciju među stručnjacima koji rade s mlađom djecom i njihovim obiteljima te tako povezati praktičare i znanstvenike različitih profesionalnih usmjerenja
  • brinuti o poštivanju profesionalnih i etičkih standarda u radu s mlađom razvojno ugroženom djecom i njihovim obiteljima

 

Tko je i kada osnovao HURID?

HURID su osnovali stručnjaci različitih profesija (defektolozi, liječnici, logopedi, pedagozi, psiholozi, rehabilitatori i dr.) koji rade s mlađom djecom s razvojnim rizicima ili odstupanjima te imaju uvid u teškoće s kojima se susreću njihove obitelji budući da Hrvatska nema uspostavljen kvalitetni sustav rane intervencije. Osnivačka skupština Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu održana je 19. rujna 2007. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a udruga je službeno registrirana 19. prosinca iste godine.

 

Članovi Upravnog odbora Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu:

prof. dr. sc. Marta Ljubešić, predsjednica
prim. dr. Borut Marn, dopredsjednik
Ana-Marija Bohaček, prof. reh.
doc. dr. sc. Martina Ferić
dr. sc. Gordana Keresteš
Majda Makovec-Joksimović
doc. prim. dr. sc. Anita Pavičić Bošnjak, dr. med.

 

Misija HURID-a je unapređenje kvalitete života obitelji djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama i njihovih obitelji u Republici Hrvatskoj, kao i stvaranje uvjeta da svako dijete i obitelj dobiju najbolju moguću potporu te priliku za učenje i osobni razvoj.

Vizija HURID-a je biti jaka profesionalna organizacija koja djeluje u području rane intervencije u djetinjstvu u Republici Hrvatskoj, sastavljena od stručnih kadrova i educiranih volontera. Želimo razvijati, primjenjivati i širiti znanstveno utemeljene pristupe i najviše standarde kvalitete djelovanja u ranoj intervenciji u djetinjstvu; surađivati s javnim i stručnim institucijama na nacionalnoj i lokalnoj razini; senzibilizirati javnost za potrebe djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama, kao i njihovih obitelji; djelovati u smjeru ostvarivanja ciljeva kroz utjecaj na promjene pravnih propisa i njihovu primjenu na svim razinama te omogućiti stalni rast i razvoj udruge u djelovanju za opće dobro.

STATUT

Procedura stvaranja ugovornih obveza u HURID-u

Leave a Comment

Institucionalna podrška

zaklada

HURID je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Anketa

Prema mom iskustvu, od trenutka uočavanja razvojnih teškoća do trenutka pronalaženja odgovarajućeg programa, u prosjeku će proći:

Rezultati

Loading ... Loading ...

Anketa

Tko je prvi posumnjao na razvojne teškoće Vašeg djeteta

Rezultati

Loading ... Loading ...