Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj

IPA komponenta IV – razvoj ljudskih resursa – program Europske unije za Hrvatsku

Operativni program: http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=hr&content=74

NAZIV PROGRAMA:
Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav

NAZIV PROJEKTA:
Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj 

NOSITELJ PROJEKTA:
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID

PARTNERI NA PROJEKTU:
Dječji vrtić “Vrbik”, Zagreb
Dječji vrtić “Grigor Vitez”, Split
Udruga odgajatelja “Krijesnice”, Čakovec

OPĆI CILJ:
Unaprijediti sustav podrške za djecu s teškoćama u razvoju u predškolskom sustavu u Republici Hrvatskoj.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:
– unapređenje profesionalnih vještina odgojitelja u radu s djecom, roditeljima i pomagačima
– unapređenje profesionalnih kompetencija inkluzijskih pomagača
– osnaživanje obitelji
– senzibilizacija javnosti i širenje ideje o zajedničkom odrastanju sve djece

ALATI PROVEDBE:
– oblikovanjem edukacijskih modula za odgojitelje
– oblikovanjem edukacijskih modula za pomagače
– stvaranjem priručnika za pružanje podrške u ustanovama ranog i predškolskog odgoja pri uključivanju djece s teškoćama
– stvaranjem mobilnih timova za edukacijsko uključivanje (Zagreb, Split)
– javnim tribinama i promotivnim aktivnostima (Zagreb, Split, Karlovac, Zadar)

KORISNICI PROJEKTA:
– djeca i njihove obitelji
– odgojitelji
– pomagači
– lokalna zajednica
– društvo u cjelini

VRIJEME PROVEDBE: 18 mjeseci (kolovoz 2013. – veljača 2015.)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 184.653,00 EUR

SUFINANCIRANJE EU: 122.849,64 EUR
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (http://www.strukturnifondovi.hr).

Letak
Plakat
Potpisivanje Ugovora
Svečanost otvorenja projekta
Studijski posjet dječjem vrtiću u Ljubljani
Javni forum u Zagrebu
Javni forum u Splitu
Najavljujemo javni forum u Karlovcu 30. lipnja
Najavljujemo javni forum u Zadru 1. srpnja
Studijsko putovanje u Veliku Britaniju
Javni forum u Karlovcu
Javni forum u Zadru
Uključivanje djece s teškoćama u razvoju uz pomoć pomagača
Zašto su djeci s poremećajima iz autističnog spektra potrebni pomagači
Pomagač u skupini iz perspektive odgojitelja
Primjer selekcije pomagača za rad u vrtićkoj skupini
POZIVNICA NA FINALNU KONFERENCIJU
Poziv za medije
Objava za medije

Kontakt osobe:
Petra Ladić, mag. oec., projektni voditelj
Andrea Čudina, mag. psych., projektni asistent
e-mail: ipa@hurid.hr
tel.: +385 (0)95 91 11 587

Isključenje odgovornosti: Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID).

NATJEČAJ ZA POSAO

Mi smo Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) koja okuplja stručnjake u području rane intervencije s ciljem stvaranja sustava rane intervencije i promicanja znanstveno utemeljenih programa koji će pridonijeti dobrobiti mlađe djece s biološkim ili socijalnim rizikom i kvaliteti života njihovih obitelji. Više podataka o našoj viziji i misiji možete pronaći na našoj web stranici www.hurid.hr.

Zbog potrebe IPA projekta “Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj” koji se financira sredstvima Strukturnih i investicijskih fondova EU, IPA komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala, udruga traži novog člana tima za poziciju:

Ekspert iz područja poučavanja predškolske djece

Vaš posao uključivat će:

– Sudjelovanje u razvoju kurikuluma za inkluzijske pomagače

– Sudjelovanje u raspravi o sadržaju priručnika

– Vođenje radionica za članove projektnog tima

– Osmišljavanje sadržaja web stranice

Očekuje se rad u trajanju od 10 (deset) radnih dana.

Vi, kao idealan kandidat/kandidatkinja:

– Imate najmanje tri godine iskustva u poučavanju djece predškolske dobi

– Imate iskustva u vođenju radionica

– Posjedujete izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine

– Poznavanje engleskog jezika

– Izvrsno se snalazite na internetu

– Posjedujete napredna znanja i vještine rada na računalu (Ms Office paket)

– Fleksibilna ste i odgovorna osoba

– Aktivan ste vozač

Za kvalitetno obavljanje posla nužno je obrazovanje na Učiteljskoj akademiji, smjer odgojitelj ili završen Filozofski fakultet smjer: pedagog/psiholog ili završen Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, smjer: logoped/defektolog.

Ukoliko zadovoljavate navedene uvjete i vidite sebe kao idealnog kandidata molimo Vas da svoj životopis pošaljete na e-mail adresu ipa@hurid.hr do 14.02.2014.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će o tome na vrijeme obaviješteni te pozvani na razgovor za posao.

Leave a Comment

Europska unija

eu logo OPĆA PORUKA EU: Europsku uniju čini 28 zemalja članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.

Ulaganje u budućnost

logo IPA Ovaj projekt financira Europska unija.

Strukturni i investicijski fondovi

strukturni fondovi

Institucionalna podrška

zaklada

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva podržava provedbu projekta kroz osiguranje sredstava za međufinanciranje.