Projekt DOBRO

 

PODRŠKA RAZVOJU PARTNERSTAVA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA ZA PROVEDBU PROGRAMA DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA

 

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. – Europski socijalni fond

 

Strukturni fondovi  |  Europski socijalni fond

NAZIV PROJEKTA:

Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu
i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO

 

GLAVNI CILJ: Uvesti društveno korisno učenje u akademsko obrazovanje i pridonijeti jačanju
kompetencija budućih stručnjaka za stvaranje sustava rane intervencije u lokalnim zajednicama

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID)

PARTNERI NA PROJEKTU: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za odgojne
i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

CILJANE SKUPINE: zaposlenici i članovi organizacija civilnog društva, zaposlenici fakulteta, studenti i
volonteri

KRAJNJI KORISNICI PROJEKTA: djeca rane dobi s teškoćama u razvoju i/ili razvojnim rizicima i njihove
obitelj, stručnjaci – pružatelji usluga, donositelji političkih odluka, sustav rane intervencije u nastajanju i
društvena zajednica

 

PROJEKTNI CILJEVI:

 

1.  Osnažiti nastavnike odabranih studijskih programa i OCD-ove u mentoriranju društveno korisnog
učenja studenata u području rane intervenciju

2. Povećati broj studenata uključenih u društveno korisno učenje kako bi pridonijeli rješavanju
izazova u ranoj intervenciji u lokalnoj zajednici

3. Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva u području
skrbi za djecu s razvojnim rizicima i teškoćama i njihove obitelji

 

REZULTATI PROJEKTA:

 

 • Izrađen dokument s opisom metodologije za implementaciju društveno korisnog učenja putem
  sustavnog angažiranja studenata u organizacijama civilnog društva i novi interdisciplinarni
  kolegij na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Rana intervencija u edukacijskoj
  rehabilitaciji“ koji će se izvoditi metodologijom društveno korisnog učenja.
 • 12 nastavnika i 30 djelatnika i članova organizacija civilnog društva osnaženi za primjenu
  društveno korisnog učenja u domeni rane intervencije u djetinjstvu, 120 studenata s dva
  fakulteta i tri studijska programa educirana o temeljima rane intervencije i suvremenim
  metodama postaje spremno da se u okviru svojih nastavnih obaveza uključi u projekte DKU
 • Uspostavljanje i djelovanje Savjetodavnog tijela za ranu intervenciju u djetinjstvu s ciljem
  podrške unapređenju sustava rane intervencije putem društveno korisnog učenja, 10 izrađenih i
  provedenih programa mentorstva za društveno korisno učenje u kojima je sudjelovalo 60
  studenata, upopunjenosti tražilice o pružateljima usluga www.raniKLIK.hr za Grad Zagreb i
  Brodsko-posavsku županiju, ojačane kompetencije za ranu intervenciju 120 studenata,
  novostečene kompetencijama volontera, 10 osnaženih organizacija civilnog društva u odnosu na
  stručne i analitičke kapacitete za ranu intervenciju, održana Intersektorska proljetna škola za
  ranu intervenciju u djetinjstvu i održivo partnerstvu nositelja i dva fakulteta

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 875.214,46 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 19. ožujka 2018. – 19. rujna 2019. godine

 

VODITELJICA PROJEKTA:

Blanka Turza, dipl.oecc.

blanka.turza@hurid.hr

ASISTENTICA VODITELJICE PROJEKTA:

Marijana Kralj, mag.act.soc

marijana.kralj@hurid.hr

 

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost udruge HURID.

Stajališta izražena na ovoj internetskoj stranici isključiva su odgovornost udruga HURID i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.