Projekti

HURID-ove aktivnosti tijekom prve polovice 2019. godine

 

 

HURID-ove aktivnosti tijekom 2017. i 2018. godine

HURID trenutno provodi jedan program i četiri projekta: trogodišnji program Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu te projekte Rana intervencija ODMAH, Odrastimo zajedno – podrška uključivanju djece s razvojnim teškoćama u redovne vrtiće, Roditelji su pitali i Podrška izazovnom roditeljstvu.

Trogodišnji program Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Program je započeo s provedbom 1.6.2017. godine, a trajat će do 31.5.2020.
Partneri u programu su Centar za socijalnu skrb Zagreb, Centar za socijalnu skrb Đakovo, Dječji dom Zagreb i Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju „Neven“ Đakovo.

slika1

Cilj programa je unaprijediti sustav podrške za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji djelujući kroz dvije grupe aktivnosti: 1. izravnim osnaživanjem roditelja djece s teškoćama u razvoju (Marte Meo savjetovanje, radionice Majka dijete, radionice za roditelje djece s teškoćama u razvoju Rastimo zajedno Plus) te 2. osnaživanjem i edukacijom direktnih pružatelja usluga rane intervencije kako bi se unaprijedile njihove profesionalne vještine u radu s djecom i roditeljima, kao i uvođenjem inovativnih usluga za učinkovitu implementaciju obitelji usmjerenog pristupa.

Osnaživanjem pružatelja usluga povećat će se kvaliteta usluga koje pružaju djeci s teškoćama u razvoju rane dobi i njihovim obiteljima. Nadalje, uvođenjem alternativne, inovativne usluge www.raniklik.hr stvorit će se uvjeti za bolju suradnju pružatelja usluga u primjeni obitelji usmjerenog pristupa. Kroz suradnju s partnerima te edukacijom i širenjem programa za podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju Rastimo zajedno Plus u Osječko-baranjskoj županiji usluga osnaživanja roditelja će postati znatno dostupnija u ruralnom području.

slika2

Projekt Rana intervencija ODMAH financira UNIQA osiguranje. Projekt je započeo 1.9.2017. godine, a trajat će do 1.6.2018. godine.
Partner u projektu je Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

slika3

U skladu s naprednim principima struke, usluga rane intervencije za malu djecu s poremećajem iz spektra autizma i/ili značajnim teškoćama u jezično-govornom razvoju pruža se prvo putem savjetovanja i edukacije roditelja i to odmah, odnosno čim roditelji posumnjaju na navedene teškoće, po mogućnosti u roditeljskom domu. Cilj je ovog projekta pružiti takvu vrstu usluge navedenim obiteljima bez obzira gdje u Hrvatskoj žive.

slika4

Projekt Odrastimo zajedno – podrška uključivanju djece s razvojnim teškoćama u redovne vrtiće financira Grad Zagreb. Projekt je započeo 1.1.2017. godine, a trajat će do 31.12.2017. godine.
Partner u projektu je Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

slika3

Projektom se nastoji unaprijediti razvoj i kvaliteta života djece rane dobi s razvojnim teškoćama i/ili rizicima i njihovih obitelji u skladu sa suvremenim načelima rane intervencije. Opći ciljevi ovog projekta su 1.) stvaranje pretpostavki i pružanje podrške da se djeca s teškoćama u razvoju i/ili razvojnim rizicima rane dobi mogu uspješno uključiti u dječje vrtiće i druge programe namijenjene njihovim vršnjacima u mjestu stanovanja te 2.) prevencija isključivanja iz predškolskih programa one djece za koju se tijekom odrastanja uoči da imaju atipičnu razvojnu putanju.

slika5

Projekt Roditelji su pitali financira Grad Zagreb. Projekt je započeo 1.1.2017. godine a trajat će do 31.12.2017. godine.
Partner u projektu je Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

slika3

Nedostatak informacija je snažan stresor za obitelji u ranoj fazi suočavanja s mogućnošću da je njihovo dijete drugačije te da su mu potrebni neki dodatni oblici pomoći. Cilj projekta je pružiti potrebne informacije roditeljima te tako osnažili roditelje i pomoći im da krenu s pravovremenim poticanjem svog djeteta dok čekaju na usluge iz sustava. Projekt će svojim djelovanjem potaknuti obitelji na ravnopravno uključivanje u lokalnu zajednicu, utjecat će na javni vrijednosni sud o poštivanju sposobnosti djece s teškoćama u razvoju i stvarati uvjete za što učinkovitije rano učenje.
Brošura (letak) Roditelji su pitali izrađen je i tiskan 2017. godine uz financijsku podršku Grada Zagreba.

slika5

Projekt Podrška izazovnom roditeljstvu odobren je na natječaju Grada Zagreba iz područja zaštite zdravlja te se provodi zahvaljujući sredstvima iz proračuna Grada Zagreba za 2017. godinu, a u partnerstvu s Centrom za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

slika3

Roditelji djece s teškoćama u razvoju koji se nalaze i u uvjetima socijalnog rizika imaju još veću potrebu za podrškom, ali i smanjene mogućnosti za pronalazak podrške. Cilj projekta je ojačati i povezati roditelje djece s teškoćama u razvoju nudeći opće znanstveno utemeljene informacije o roditeljstvu i odgoju, kroz praktičan rad u grupama, imajući u vidu sve specifičnosti izazovnog roditeljstva.

slika5

HURID je u suorganizaciji s Uredom Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Uredom pravobraniteljice za djecu i Uredom UNICEF-a u Hrvatskoj organizirao 12. i 13.  prosinca 2017. godine u Zagrebu (Hotel Dubrovnik) nacionalni simpozij „Danas za sutra – kroz intersektorsku suradnju do integriranih usluga u ranoj intervenciji u djetinjstvu“, koji je okupio više od 200 sudionika iz različitih disciplina (pedijatri, logopedi, psiholozi, itd).
Pokrovitelji simpozija bili su Predsjednica Republike Hrvatske, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske​ te​ Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske​, a pokrovitelj tematskog simpozija (poster-sekcije) Grad Zagreb.
Cilj simpozija bio je stvaranje zajedničke vizije međusektorskog sustava podrške ranom razvoju djece u našoj zemlji s fokusom na najranjiviji dio populacije – djecu rane dobi s biološkim ili socijalnim rizikom za uredan razvojni ishod, kao i otvaranje dijaloga o stvaranju integriranog sustava rane podrške s donositeljima političkih odluka na nacionalnoj razini.

slika6

Leave a Comment

Projekti se provode zahvaljujući:

Odrastimo zajedno

h-logo1 h-logo4-ps

Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju

h-logo2-ps

Dobar start za sve

h-logo3-ps

Potpora uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj

h-logo3-ps

Izjednači

UNICEF logo PS

E-centar

h-logo4-ps