Ciklus predavanja “Članovi za članove” – najava drugog predavanja

    S veseljem najavljujemo i drugo predavanje u HURID-ovom ciklusu “Članovi za članove”, koje će održati doc. prim. dr. sc. Anita Pavičić Bošnjak, dr. med. Predavanje će biti u četvrtak, 15. prosinca 2016. u 15:oo sati na Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27. Tema predavanja je “Salutogeni pristup ranoj intervenciji u nedonoščadi”. Više informacija možete pročitati u pozivu. Predavanje i rasprave namijenjeni su članovima HURID-a, ali i drugim zainteresiranim stručnjacima. Moderator predavanja će biti prof. emerita dr. sc. Marta Ljubešić.

    Nadamo se da ćete prepoznati vrijednost ove inicijative, odazvati se te pridonijeti razmjeni stručnih iskustava, povezivanju stručnjaka i unapređenju rane intervencije u Hrvatskoj!

    Za članove HURID-a pokušat ćemo osigurati i bodovanje predavanja od nadležnih komora.

    Ulaz je slobodan i kotizacija se neće naplaćivati.