Dobar start za sve: stručna potpora ugroženom djetetu rane dobi i njegovom okruženju

  Dobar start za sve: stručna potpora ugroženom djetetu rane dobi i njegovom okruženju trogodišnji je program koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, a čiji je nositelj HURID. HURID je započeo s provođenjem programa 1. lipnja 2014. godine, a provodit će ga do 31. svibnja 2017. godine. Partneri na ovom programu su Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb, Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dječji dom Zagreb, Centar za socijalnu skrb Zagreb i Centar za rehabilitaciju Mala Terezija iz Vinkovaca, a suradnik Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom – Đakovo. Voditeljica programa je doc. dr. sc. Sanja Šimleša
  Ovaj program je osmišljen s ciljem da razvojne procjene prestanu biti nepovezane s intervencijom i da se zabrinutim, ali i nedovoljno osviještenim roditeljima ubrzo nakon procjene osigura primjerena podrška. Opći ciljevi programa su: 1. prevencija institucionalizacije djece i očuvanje kvalitete života obitelji te 2. stvaranje optimalnih uvjeta za razvojno ugroženu djecu u prirodnoj okolini.
  Korisnici programa su djeca s razvojnim rizicima, razvojnim odstupanjima i razvojnim teškoćama te njihove obitelji. Program je usmjeren potrebama obitelji i njihovom osnaživanju za roditeljstvo djetetu koje pokazuje znakove razvojne atipičnosti ili je u visokom riziku za njihov nastanak.
  Programske aktivnosti su sljedeće: 1. procjena djetetovih razvojnih potreba, 2. procjena obiteljskih potreba, 3. na djetetove razvojne potrebe usmjereni postupci psihosocijalne potpore, rane intervencije i pomoći pri uključivanju u programe redovnih vrtića, 4. stručna potpora u obitelji (patronaža), 5. Marte Meo savjetovanje za osnaživanje roditeljevih/udomiteljevih/usvojiteljevih kompetencija u posebno problematičnim situacijama, 6. edukacija roditelja i stvaranje skupina za samopomoć (roditeljski sastanci), 7. radionice za roditelje Rastimo zajedno PLUS, 8. savjetovanje i pomaganje biološkoj, udomiteljskoj i posvojiteljskoj obitelji, 9. koordinacija pružatelja usluga, širenje usluga u nove sredine i stvaranje mreže rane potpore.
  Iz programskih sredstava su u ovoj godini sufinancirane plaće trima zaposlenicama HURID-a.
  HURID zahvaljuje partnerima i suradnicima na vrlo uspješnoj suradnji tijekom prve godine provođenja programa.