Izvještaj s osmog predavanja ciklusa Članovi za članove i zainteresiranu javnost

    Osma HURID-ova tribina „Članovi za članove i zainteresiranu javnost“ održana je 17. svibnja 2018. na Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27, kao dio ciklusa „Suradnjom do mreže rane intervencije u djetinjstvu“. Sudionicima je dala zanimljiv i informativan prikaz rada Centra za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG.

    Tribina je započela jezgrovitim i informativnim uvodom u djelatnost Poliklinike te prikazom nastanka i razvoja njegove najmlađe jedinice – Centra za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici, koji je dala njegova voditeljica Darija Hercigonja Salamoni, mag. logopedije. Broj korisnika ovog Centra raste iz godine u godinu, a dob prvog javljanja biva sve mlađa. Djelovanje Centra je utemeljeno na principima Verbotonalne metode uz kontinuirano interdisciplinarno usavršavanje stručnjaka za rad s djecom i obiteljima. Naglašeno je da djelatnici Centra – logopedi i psiholog djeluju timski i u suradnji s drugim stručnjacima iz Poliklinike SUVAG: neuropedijatrom, otorinolaringologom, psihologom, psihijatrom, fizijatrom i socijalnim radnikom. Marina Jelenić, mag. logopedije, djelatnica Centra prikazala je logopedsku dijagnostiku za djecu od 0 do 6 godina, a Margarita Draganić, mag. logopedije je u svom dijelu izlaganja nastavila s prikazom smjernica za poticanje komunikacijskog i jezično-govornog razvoja koje usmjeravaju rad logopeda u radu s djetetom i njegovim roditeljima nakon što je utvrđena potreba dodatnog poticanja komunikacijskog, jezičnog i govornog razvoja djeteta. Sanja Laštro, mag. logopedije prikazala je dječju govornu apraksiju, poremećaj koji se također javlja u ranoj dobi, ali često nije valjano dijagnosticiran niti tretiran. Stoga Centar sudjeluje i u obilježavanju dana svjesnosti o apraksiji koji se svuda u svijetu, a odnedavno i u Hrvatskoj, obilježava 14. svibnja.

    Nakon održanih izlaganja uslijedila je živa rasprava, a teme u fokusu bile su kako skratiti liste čekanja na dijagnostiku za djecu rane i predškolske dobi, kako unaprijediti partnerski rad s roditeljima te suradnju s vrtićkim logopedima za djecu koja su korisnici usluga Centra za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici, a ujedno i polaznici ustanove za rani i predškolski odgoj.

    Srdačno zahvaljujemo predavačicama i sudionicima!