Korak dalje prema tehnologiji – nova radionica o aplikacijama

  U okviru međunarodne konferencije ERFCON2017 u prostorima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta održana je 16. svibnja 2017. radionica o uporabi aplikacija u poticanju djece s teškoćama u razvoju. U međunarodnom sastavu okupljenom na projektu Let’s try ICT, Karl Bäck iz Graza, Manfred Pretis iz Hamburga i HURID-ovka Monika Rosandić predstavili su sudionicima atraktivne aplikacije namijenjene poticanju komunikacijskih i jezičnih vještina djece te ojačavanju predvještina čitanja, pisanja i računanja.

  Na radionici je sudjelovalo 20-ak sudionika, uključujući i goste iz Slovenije i Portugala. U evaluacijskim listićima polaznici su izrazili visok stupanj zadovoljstva sadržajima s kojima su se susreli te izrazili želju za dodatnim edukacijama iz područja uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije. O zadovoljstvu sudionika i pozitivnoj atmosferi na radionici najbolje će posvjedočiti fotografije koje slijede!

   

  IMG_0460

  IMG_0456

  IMG_0470

  IMG_4695

   

  IMG_0497

  IMG_0506