Druga godina provedbe trogodišnjeg programa Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu


  MARTE MEO SAVJETOVANJE

  Tijekom druge godine provedbe trogodišnjeg programa Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu (1. lipnja 2018. – 31. svibnja 2019.) koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske, u Marte Meo savjetovanje je bilo uključeno 14 obitelji.

  Razina zadovoljstva korisnika programa provedenom aktivnosti je iznimno visoka, a detaljan evaluacijski izvještaj je dostupan ovdje.

  RASTIMO ZAJEDNO PLUS

  U rujnu 2018. započela je priprema i organizacija, a od siječnja do travnja 2019. godine je i održan ciklus od 11 radionica za roditelje djece s razvojnim rizicima i teškoćama Rastimo zajedno Plus. Paralelno s održavanjem radionica za roditelje, održano je i 11 radionica-igraonica za njihovu djecu.

  O visokoj razini zadovoljstva sudionika te njihovim dojmovima možete više pročitati u evaluacijskom izvještaju.

  ŽUPANIJSKI SUSRET VODITELJA RADIONICA RASTIMO ZAJEDNO PLUS

  U Osječko-baranjskoj županiji je 1. ožujka 2019. održan županijski susret voditelja radionica Rastimo zajedno Plus, koji su tijekom prve godine provedbe ovog programa sudjelovali u edukaciji. Jednodnevni seminar (tri radionice) i superviziju su vodili certificirani stručnjaci „Rastimo zajedno Plus“ programa.

  S obzirom da u Osječko-baranjskoj županiji dosad nije postojao niti jedan voditelj za primjenu radionica za roditelje djece s teškoćama u razvoju Rastimo zajedno Plus, ovaj seminar je voditelje educirane kroz ovaj program dodatno osnažio te im je pružena stručna podrška u daljnjoj provedbi radionica na korist krajnjih korisnika – djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja. Potvrdu navedenog možete provjeriti u evaluacijskom izvještaju.


  PROGRAMSKI TIM

  Svi članovi programskog tima doprinose kvaliteti programskih aktivnosti te zajednički promišljaju i predlažu smjernice za poboljšanje programa. Na kraju druge godine provedbe programa, programski tim je također iskazao svoje zadovoljstvo tijekom, provedbom i razinom uspješnosti izvršenja svih aktivnosti. Evaluacijski izvještaj na temelju povratnih informacija članova programskog tima je dostupan ovdje.

  Zahvaljujemo svim članovima programskog tima na aktivnom doprinosu i uspješnoj suradnji tijekom druge godine provedbe programa!