Nova tražilica raniKLIK.hr za stare korisnike

    Dugogodišnje iskustvo u radu s djecom rane i predškolske dobi i njihovim obiteljima pokazalo je kako je pretraživanje internetskih stranica jedan od najučestalijih načina dolaženja do informacija, kako za korisnike usluga (obitelji djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima), tako i za stručnjake.
    Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), zajedno s više od 450 pružatelja usluga rane intervencije koji su pristupili tražilici na mrežnoj stranici www.ranaintervencija.org, prepoznala je važnost izgradnje baze podataka o pružateljima usluga rane intervencije u Republici Hrvatskoj.
    Od ožujka 2015. HURID je u partnerstvu s Uredom UNICEF-a u Republici Hrvatskoj oblikovao novu tražilicu raniKLIK.hr. Nova tražilica omogućuje i nove usluge kojima su značajno poboljšane mogućnosti povezivanja i dostupnost točnih informacija o uslugama za obitelji djece s razvojnim odstupanjima. Naime, jedan je od ciljeva izrade nove tražilice pristup informacijama koje su aktualne i točne te koje je moguće u svakom trenutku ažurirati (primjerice, ako udruga promijeni lokaciju ili ako ustanova zaposli dodatne stručnjake). Nova tražilica ujedno nudi mogućnost ocjenjivanja zadovoljstva dobivenom uslugom kod svakog pružatelja te omogućuje pružateljima usluga izravan uvid u zadovoljstvo korisnika njihovim radom i, shodno tome, upućuje na potrebu prilagodbe rada potrebama korisnika.
    Svi podatci iz stare tražilice preneseni su u novu tražilicu te se krajem rujna očekuje potpuno gašenje stare tražilice. Kako bi provjerili jesu li podatci o njihovoj ustanovi u tražilici raniKLIK točni, pružatelji usluga trebali bi posjetiti stranicu www.raniklik.hr te se radi izmjene postojećih podataka javiti na e-mail adresu raniklik@hurid.hr ili na broj mobitela 095 9111 587. Potom će ih administrator tražilice upoznati s uvjetima korištenja tražilice raniKLIK te otvoriti korisnički račun za izmjenu postojećih podataka. Na isti se kontakt mogu javiti i novi pružatelji usluga rane intervencije, koji nisu bili dijelom stare tražilice, a koji bi htjeli predstaviti svoje usluge korisnicima koji trebaju podršku za svoje dijete i/ili obitelj.