Održan drugi ciklus predavanja i radionica projekta Izjednači!

    Projekt Izjednači!, koji provodi HURID u partnerstvu s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, ponovno je privukao stručnjake u Šibensko-kninskoj (29. svibnja, Šibenik), Vukovarsko-srijemskoj (1. lipnja, Vukovar) i Sisačko-moslavačkoj županiji (11. lipnja, Petrinja).
    U uvodnom dijelu susreta prof. dr. sc. Marta Ljubešić (predsjednica Upravnog odbora HURID-a) iznijela je glavne poruke stručnjaka, donositelja odluka i roditelja s inicijalne konferencije i prvog ciklusa radionica te je održala radionicu pod nazivom Međusektorska suradnja: integrirani pristup i koordinacija usluga u ranoj intervenciji. U tom su dijelu također predstavljene usluge rane intervencije u suradničkim županijama i njihovim lokalnim zajednicama. Doprinos udruge „Vukovarski leptirići“ sustavu rane intervencije u Vukovarsko-srijemskoj županiji predstavila je Martina Boričić Martić, mag. rehab. educ., a mrežu usluga rane intervencije u Šibensko-kninskoj županiji prikazala je mr. sc. Gina Lugović, predsjednica Povjerenstva za unapređenje usluga za najmlađu djecu i njihove obitelji Šibensko-kninske županije. Prof. Renata Fridrih, defektolog-logoped, prikazala je nastojanja sisačkog Društva „Naša djeca“, kao jednog od centralnih županijskih pružatelja usluga rane intervencije, u promoviranju važnosti rane intervencije.
    Nakon uvodnog dijela održane su dvije paralelne radionice – za donositelje odluka i stručnjake. Na radionicama se raspravljalo o tome kako pomoću ostvarivanja međusektorske suradnje premostiti jaz tradicionalnog pristupa ranoj intervenciji. Tijekom radionica prikupljani su podatci o iskustvima i stavovima sudionika o međusektorskoj suradnji u njihovima županijama. Voditeljice radionica bile su prof. dr. sc. Marta Ljubešić (predsjednica Upravnog odbora HURID-a) te HURID-ove zaposlenice Marina Bučar (prof. psiholog), Anamaria Mikšić (mag. logoped) i Monika Rosandić (mag. logoped).
    Ovim aktivnostima prisustvovalo je više od stotinu donositelja odluka, stručnjaka (iz sustava zdravstva, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, nevladinih udruga i privatnih kabineta) te roditelja djece s teškoćama u razvoju. Događaje su popratili lokalni mediji (šibenski Radio Ritam, Vinkovačka televizija te portali Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije).