Održana 10. HURID-ova tribina “Članovi za članove i zainteresiranu javnost” povodom 12. Tjedna psihologije u Hrvatskoj

  Jubilarna tribina

  Deseta HURID-ova tribina održana je 22. veljače 2019. i bila je izuzetno dobro posjećena: prema potpisnoj listi, prisustvovalo je 88 stručnjaka iz različitih ustanova i sektora te različitih profesionalnih usmjerenja, ali zainteresiranih za rano otkrivanje, dijagnostiku i podršku djeci s poremećajem iz spektra autizma.

  Naime, fokus našeg nastojanja da se međusobnim upoznavanjem i suradnjom približimo stvaranju mreže rane intervencije u djetinjstvu ovog je puta bio na poremećaju iz spektra autizma u ranoj dobi. Upravo poremećaj iz spektra autizma zbog svoje učestalosti (zahvaća oko 1 % populacije) i složenosti zahtijeva suradnju koja nadilazi pojedinu profesiju i sektor i zaslužuje veću društvenu pozornost negoli je trenutno ima.

  Tribinom je obilježen i 12. tjedan psihologije te su nam suorganizatori bile dvije sekcije Hrvatskog psihološkog društva: Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi te Sekcija za psihologiju razvojnih teškoća i invaliditeta. Na tribini smo nastavili s upoznavanjem pružatelja usluga te kritičkim propitivanjem opsega i kvalitete suradnje u otkrivanju, dijagnostici i podršci kod poremećaja iz spektra autizma u ranoj i predškolskoj  dobi.  

  U uvodnom dijelu, ravnateljica Centra za autizam Žarka Klopotan, prof. defektolog i sveučilišna specijalistica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, predstavila je u osnovnim crtama rad Centra, osnovanog 1983. godine, koji u svom sastavu od samog početka ima predškolski program za djecu s poremećajem iz spektra autizma. Program koji se provodi zasnovan je na individualizaciji i usklađenosti s razvojnim profilom i potrebama djeteta, a metode rada na vizualno-kognitivnoj podršci i strukturi vremena, prostora i aktivnosti. Do 1996. godine ustanova je u svom sastavu imala Odjel za dijagnostiku i diferencijalnu dijagnostiku i krizna stanja. Posljedice zatvaranja tog Odjela osjećaju se i danas. Centar njeguje timski pristup u radu, a po potrebi njihovi stručnjaci pružaju podršku stručnjacima u drugim ustanovama, npr. školama u kojima se nalaze djeca s poremećajem iz spektra autizma.

  Ivana Sladić Kljajić, psihologinja Centra za autizam i ujedno tajnica Sekcije za psihologiju razvojnih teškoća i invaliditeta HPD-a predstavila je svoj rad i rad ove sekcije koja je mala, ali raznovrsna te ima dobra iskustva suradnje preko granica ustanove zaposlenja.

  Situaciju u  predškolskom sustavu prikazala je Kamea Jaman, pročelnica Sekcije za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi. U pružanju podrške djeci s poremećajem iz spektra autizma u predškolskom sustavu trajno su prisutni brojni izazovi, ali i sve veće kompetencije stručnjaka te se uočava sve kvalitetnija podrška djeci, odgojiteljima i obiteljima.

  Aktivan odnos stručnjaka prema profesionalnim izazovima, međusobna komunikacija i briga za svako dijete te prepoznavanje procesa sazrijevanja u roditeljstvu rezultirali su stavom da na kraju stručnjaci bivaju obogaćeni kroz skrb o djeci s poremećajem iz spektra autizma. Završni dio tribine bio je posvećen predstavljanju alata koji može olakšati suradnju među stručnjacima, ali i put roditelja do stručnjaka. To je baza podataka, odnosno tražilica www.raniklik.hr koju razvija HURID i o kojoj je izvijestila Marijana Kralj, asistentica voditeljice projekta DOBRO. 

  Rasprava je bila kratka, ali sadržajna. U njoj su spomenuta neka dobra iskustva međuprofesionalne suradnje u pružanju podrške djeci s poremećajem iz spektra autizma, a kao najveći trenutni izazov istaknute su moguće povrede zakona o zaštiti podataka kada stručnjaci iz različitih ustanova razmjenjuju informacije o zajedničkim klijentima. Zaključeno je da o temi zaštite podataka stručnjaci trebaju više informacija kako se ne bi našli u situaciji da zbog neobaviještenosti prekrše zakon.

  EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ