Održano HURID-ovo dvodnevno strateško planiranje za razdoblje 2019.-2021. godine

    U prostoru udruge je 1. i 2. ožujka 2018. od 9:30 do 15 sati održano strateško planiranje za sljedeće trogodišnje razdoblje, uz vanjskog facilitatora. Sudionici radionice su bili članovi HURID-a, predstavnici Upravnog odbora, vanjski suradnici, partneri i zaposlenici.

    Strateškim planiranjem je definirano buduće usmjerenje djelovanja udruge kroz analizu relevantnih unutrašnjih i vanjskih faktora, analiziran je napredak u provedbi strateškog plana 2016.-2018., kao i organizacijski i ljudski resursi te su definirana strateška područja i s njima povezani ciljevi važni za daljnji razvoj udruge. Po završetku drugog dana izrađen je prijedlog operativnog plana za 2018./2019. godinu. U tijeku je izrada konačnog dokumenta strateškog plana za razdoblje od 2019. do 2021. godine.

    Ovu aktivnost sufinanciraju Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.