Poziv na radionicu o tražilici www.raniKLIK.hr

  Pridružite nam se radionici o funkcionalnostima tražilice www.raniKLIK.hr i uporabi podataka iz tražilice za zagovaranje stvaranja sustava rane intervencije u djetinjstvu kod lokalne samouprave koja će se održati

  u utorak 3.7.2018. od 9:00 do 11:00 sati
  na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  predavaonica 10, 1. kat

  Radionica je namijenjena zaposlenicima i članovima organizacija civilnog društva s područja Grada Zagreba koje djeluju u području rane intervencije u djetinjstvu i brige za djecu rane dobi, a provodi se sa svrhom jačanja njihovih stručnih, analitičkih i zagovaračkih aktivnosti. Radionica se organizira u okviru projekta DOBRO čija je svrha pridonijeti javnoj dostupnosti podataka o pružateljima usluga u ranoj intervenciji u djetinjstvu, osnaživanju organizacija civilnog društva i povećanju kvalitete obrazovanja za intersektorsko područje rane intervencije putem društveno korisnog učenja te pridonijeti trajnom partnerstvu dva fakulteta i organizacija civilnog društva.

  Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na radionici, molimo da pošaljete svoje ime i prezime te naziv organizacije civilnog društva na e-mail adresu: marijana.kralj@hurid.hr, kako bismo mogli planirati broj sudionika edukacije. Za sve dodatne informacije obratite se Marijani Kralj, asistentici voditeljice projekta DOBRO na e-mail: marijana.kralj@hurid.hr ili broj telefona 099 673 61 03.

  Projekt „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“ provodi Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.