Projekt Izjednači!

    Projekt Izjednači! provodi se u partnerstvu s Uredom UNICEF-a u Republici Hrvatskoj od ožujka do studenog 2015. godine u tri hrvatske županije: Vukovarsko-srijemskoj, Sisačko-moslavačkoj te Šibensko-kninskoj. Prve projektne aktivnosti uključuju inicijalnu konferenciju s ciljem predstavljanja projekta i pozivanja na suradnju te radionicu „Obitelji usmjeren pristup: zašto je važan?“ za stručnjake i donositelje odluka u svakoj od navedenih županija. Tema sljedeće radionice će biti međusektorska suradnja i koordinacija usluga za djecu s teškoćama u razvoju ili razvojnim rizicima te njihove obitelji. U sklopu projekta, izrađuje se i tražilica usluga rane intervencije raniKLIK.hr za ove tri županije te za pružatelje usluga iz drugih dijelova Republike Hrvatske koji su pokazali interes za istu.
    Ciljevi projekta su: zagovarati prava djece s teškoćama u razvoju i razvojnim rizicima u ove tri županije, povećati svjesnost stručnjaka o važnosti međusektorske suradnje i obitelji usmjerenog pristupa za dobrobit cijele obitelji djeteta s teškoćom te prikupiti i učiniti dostupnima informacije o pružateljima usluga rane intervencije za roditelje, ali i stručnjake.
    Rezultati projekta bit će prezentirani na završnim konferencijama u svakoj od županija tijekom rujna 2015. te na Četvrtom hrvatskom simpoziju o ranoj intervenciji u djetinjstvu u Svetom Martinu na Muri (1. – 3. listopad 2015.).