„Nade i snovi za djecu nalaze se u srcima njihovih obitelji...
Rana intervencija pomaže obiteljima da se ti snovi pretvore u stvarnost.”
(roditelj)

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID). Stajališta izražena na ovoj internetskoj stranici isključiva su odgovornost Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekti
događanja
sva događanja