U okviru HEP-ovog natječaja odobren projekt „Čarolija komunikacije“
26.07.2019.

 

U okviru natječaja  „Svjetlo na zajedničkom putu“ Hrvatske elektroprivrede (HEP) odobren je HURID-ov projekt „Čarolija komunikacije“ te je 20. svibnja 2019. godine potpisan Ugovor o donaciji.

HURID će planirane aktivnosti provoditi od svibnja do prosinca tekuće godine:
1. Marte Meo savjetovanje odvija se u domu obitelji ili „online“ putem video-poziva, tako da roditelji ne moraju napuštati svoj dom. Na temelju analize video-snimke interakcije roditelja i djeteta u situaciji igre ili provođenja neke svakodnevne rutine daje se podrška roditeljima u postupcima podupiranja komunikacijskih vještina djeteta i pomaže im se u njihovom uvježbavanju. Podrška se provodi uz pomoć odabranih video-isječaka i zaustavljenih video-slika koje roditeljima prikazuju poželjne komunikacijske obrasce te pomaže u osvještavanju roditeljskih kompetencija u poticanju razvoja djeteta.
2. Radionica za roditelje i stručnjake kroz interakciju unapređuje njihovu suradnju i doprinosi osvještavanju bitnih preduvjeta, okolnosti i strategija kojima se potiče dobra, razvojno poticajna komunikacija s djecom.

Projektom „Čarolija komunikacije“ će se trajno osnažiti pet obitelji djece s razvojnim teškoćama/rizicima što će povoljno utjecati na cjelokupnu obiteljsku dinamiku, kao i na budući socijalni, emocionalni, komunikacijski i jezično-govorni razvoj petero uključene djece s razvojnim teškoćama ili rizicima.
Kroz radionicu će roditelji i stručnjaci koji djeluju u području rane intervencije biti osnaženi u pogledu razumijevanja specifičnosti djetetova učenja i ponašanja, primjene razvojno-poticajnih odgojnih postupaka i kvalitetne interakcije i komunikacije s djecom.

Srdačno zahvaljujemo HEP-u što je prepoznao važnost HURID-ovog djelovanja!