Tranzicija je dio naših života
03.07.2020.

Tranzicija je dio naših života – svi kontinuirano doživljavamo promjene tijekom života: polazak u školu, diploma, zapošljavanje ili gubitak posla, sklapanje braka ili rastava, itd. 🤓👩‍🎓👨‍💼👰💔

Tranzicija je proces promjena koje nastaju pri prijelazu iz jedne životne situacije u drugu, a promjene su uvijek generatori stresa (kako pozitivnog, tako i traumatskog) jer zahtijevaju adaptaciju na nove okolnosti.🤯↔️🙂

Djeci rođenoj s razvojnim teškoćama se tranzicije događaju od početka njihovog života – od izlaska iz rodilišta do svakog uključivanja u različite terapije i programe. Svaka tranzicija traži prilagodbu i usklađivanje na razini djeteta i na razini djetetove okoline.♿️

Kad se govori o tranziciji, najčešće se misli na vertikalnu tranziciju koja nastaje prilikom prelaska djeteta iz jednog programa u drugi zbog odrastanja (npr. prijelaz iz podrške u obitelji – patronaže u dječji vrtić, prijelaz iz dječjeg vrtića u osnovnu školu). 👶🧒👦🧑
Horizontalna tranzicija nastaje kad zbog složenosti svojih razvojnih potreba dijete u istom vremenskom razdoblju mijenja usluge ili terapeute.👩‍⚕️🔄👨‍⚕️

Dragi roditelji i dragi stručnjaci, kakva su vaša iskustva s tranzicijom?

TRANZICIJA (pdf)