ZAKLJUČCI DOSADAŠNJEG RADA SAVJETODAVNOG TIJELA ZA RANU INTERVENCIJU U GRADU ZAGREBU
10.07.2020.

Usprkos izvanrednim okolnostima, uzrokovanima epidemijom COVID-19, kao i razornim potresom koji je u ožujku pogodio Zagreb, Savjetodavno tijelo za ranu intervenciju u Gradu Zagrebu nastavilo je s radom online.

Članovi Savjetodavnog tijela su stručnjaci iz svih sektora (zdravstvo, socijalna skrb, odgoj i obrazovanje, neprofitne organizacije) iz lokalnih i nacionalnih ustanova, a krajnji cilj djelovanja je iniciranje promjena u zakonodavstvu uz stvaranje povoljnijih uvjeta za optimalni razvoj djece s razvojnim rizicima i/ili teškoćama. Promjene kojima se teži trebaju biti brzo ostvarive i usklađene s planiranim proračunima na lokalnoj i državnoj razini.

Prvi korak u tom procesu čini povezivanje dionika rane intervencije u Gradu Zagrebu s ciljem  smanjivanja lutanja i iscrpljivanja obitelji u ranoj fazi potrebe za podrškom i uslugama rane intervencije, budući da su dionici  brojni, pružatelji različiti i neumreženi, a jedinstveno mjesto pristupa u sustav rane intervencije ne postoji. Dosadašnje rasprave i analize slučajeva su pokazale da su naša specijalistička znanja vrijedna i nužna, ali nisu dovoljna. Kroz povezivanje smanjuje se fragmentiranost usluga, a teži se transdisciplinarnosti, intersektorskoj povezanosti te individualiziranom pristupu svakom djetetu, kao i njegovoj obitelji.

Informacije o važnosti rane intervencije, kao i o uslugama su sve prisutnije i dostupnije, ali one ne rješavaju roditeljsku potrebu da brzo dođu do prave usluge za svoje dijete. Ako nema stručnog usmjeravanja, mnoštvo informacija nije pomoć, a da bi stručnjaci (zaposleni unutar svakog sektora, kao i u različitim sektorima) mogli usmjeravati roditelje moraju se međusobno bolje poznavati i surađivati.

Neke zaključke dosadašnjeg rada Savjetodavnog tijela za ranu intervenciju u Gradu Zagrebu dijelimo s vama kroz grafički prikaz.

ZAKLJUČCI (pdf)