Prevencija seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja
30.07.2021.

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) izražava NULTU TOLERANCIJU na seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece i odraslih.

Seksualno nasilje je bilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentar ili prijedlog koji je usmjeren protiv osobe i njezine seksualnosti, a koji može počiniti druga osoba bez obzira na odnos sa žrtvom ili situaciju u kojoj se nalaze. Karakterizira ga upotreba sile, prijetnje ili ucjene za ugrožavanje dobrobiti i/ili života same žrtve ili njoj bliskih osoba (WHO, 2002.).

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) se u svom djelovanju obvezuje na poduzimanje svih raspoloživih pravnih mjera u svrhu prevencije i prijave seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja.

Akcijski plan (.pdf)

Letak (.pdf)

Kodeks (.pdf)