Dani otvorenih vrata udruga 2022.
02.06.2022.
U okviru ovogodišnjih Dana otvorenih vrata udruga, HURID provodi promotivno-senzibilizacijsku aktivnost s temom “Suvremeni koncept rane intervencije u djetinjstvu”.
Aktivnost je namijenjena stručnjacima 👨‍🦰👩‍🦰 koji rade s djecom rane dobi i njihovim obiteljima, neovisno o sektoru kojem pripadaju i načinu financiranja, kao i obiteljima 👨‍👩‍👧‍👦 djece s razvojnim rizicima i teškoćama.
👉 Cilj aktivnosti je potaknuti stvaranje zajedničke vizije rane intervencije u djetinjstvu koja nadilazi pojedinu struku, ustanovu i sektor te je u stanju odgovoriti na složene potrebe razvojno ugroženog djeteta rane dobi i njegove obitelji.
Videomaterijalom koji je dostupan ovdje se želi potaknuti sudionike na promišljanje i komentiranje načela suvremene rane intervencije.
Očekujemo vaše komentare na HURID-ovoj Facebook stranici ili putem e-mail adrese hurid@hurid.hr!