Novi ciklus radionica "Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj"

Dragi vrtići,
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) je u sklopu IPA-projekta „Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj” razvila edukativne radionice za odgojitelje i stručne suradnike u trajanju od 20 sati.
Radionice će se održati od 1. do 3. prosinca 2016. u Dječjem vrtiću Vrbik (područni objekt “Poljane”, Fausta Vrančića 9, Zagreb). Radionice su namijenjene odgojiteljima (odgojitelji u čiju je grupu uključeno dijete s teškoćama u razvoju i “treći odgojitelji”) i stručnim suradnicima.
Prijaviti se možete putem obrasca u privitku, a rok za prijavu je 21.11.2016.
Stojimo Vam na raspolaganju za moguća pitanja na hurid@hurid.hr ili 095/9111-587.
POZIV I PRIJAVNICA
PROGRAM