Čestitamo našoj programskoj voditeljici!

U petak, 13. srpnja 2018. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održana je javna obrana specijalističkog rada “Stavovi o uključivanju djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama” pristupnice Anamarie Tomić, programske voditeljice HURID-a.

Anamaria Tomić je predstavila i obranila svoj rad pred brojnim slušateljstvom i povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Sanja Šimleša (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva), doc. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica) te doc. dr. sc. Marina Milić Babić (vanjska članica).
Srdačno čestitamo našoj sveučilišnoj specijalistici rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji!