5 popularnih mitova o ranoj intervenciji

Je li rana intervencija samo terapija❓

Treba li u njenom fokusu biti isključivo dijete❓

Rezultira li uvijek intenzivnija terapija boljim razvojnim ishodom❓

Provjerite s nama nekoliko današnjih mitova koje smo željeli istaknuti. 🔎

S kojim se vi najčešće susrećete? Biste li dodali još neki? 💬

Projekt „Rana intervencija ODMAH” provodi se uz podršku Grada Zagreba.

5 mitova o ranoj intervenciji (pdf)