Bodovanje HURID-ovih aktivnosti od strane Hrvatske psihološke komore

Hrvatska psihološka komora nas je obavijestila o dodijeljenim bodovima za sljedeće aktivnosti:

  • simpozij “Temelji ranog djetinjstva: činimo li dovoljno?”: pozvani predavač dobiva 19 bodova, aktivni sudionik 14 bodova, pasivni sudionik 9 bodova
  • simpozij “Četvrti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu – Rana intervencija u djetinjstvu: sveobuhvatnost, pravednost i kvaliteta sustava podrške” – domaća konferencija s međunarodnim sudjelovanjem: pozvani predavač dobiva 30 bodova, aktivni sudionik 25 bodova, pasivni sudionik 18 bodova
  • simpozij “Pedijatrijska zaštita i druge usluge u ranoj intervenciji – kako ih povezati?”: pozvani predavač dobiva 19 bodova, aktivni sudionik 14 bodova, pasivni sudionik 9 bodova
  • edukativne radionice “Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj”: predavač dobiva 15, a slušač 10 bodova