Ciklus predavanja "Članovi za članove" – najava prvog predavanja

Od ove jeseni HURID će organizirati ciklus predavanja pod naslovom „Članovi za članove“ s ciljem dijeljenja iskustva i međusobnog povezivanja stručnjaka. Predavanja i rasprava namijenjeni su članovima HURID-a, ali i drugim zainteresiranim stručnjacima. Moderator predavanja će biti prof. emerita dr. sc. Marta Ljubešić.
Prvo predavanje održat će John Scott, logoped iz Kanade, a ono će biti u srijedu, 5. listopada 2016. u 17:oo sati u dvorani Mljet na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Tema predavanja odnosi se na izazove timskog rada: „Tips for teamwork with complex children and much more complex adults: A Canadian perspective“. Predavanje će biti na engleskom jeziku uz prijevod. Više informacija možete pročitati u pozivu.
Nadamo se da ćete prepoznati vrijednost ove inicijative, odazvati se te pridonijeti razmjeni stručnih iskustava, povezivanju stručnjaka i unapređenju rane intervencije u Hrvatskoj!
 
Za članove HURID-a pokušat ćemo osigurati i bodovanje predavanja od nadležnih komora.
Ulaz je slobodan i kotizacija se neće naplaćivati.