Sažetak projekta Isprobajmo informacijsko-komunikacijsku tehnologiju (Let's Try I©T)

Početkom listopada 2015. godine Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu postala je partnerom na dvogodišnjem europskom projektu Isprobajmo informacijsko-komunikacijsku tehnologiju (Let’s Try I©T).
Glavna nastojanja projektnih aktivnosti usmjerena su na ostvarivanje sljedećih ciljeva:

  1. poboljšati vještine, znanja i svjesnost stručnjaka za rani razvoj djece o aplikacijama za podršku učenju kod djece s teškoćama u razvoju i razvojnim rizicima, a s ciljem povećanja učinkovitosti usluga za rano učenje i pružanje podrške u ranoj dobi
  2. osigurati proces učenja unutar zajednice koristeći pritom iskustva i pristupe zastupljene u drugim područjima ljudskog djelovanja (usporedivo s portalom TripAdvisor, primjerice)
  3. suziti zamijećeni jaz između dostupnih tehnologija za djecu s teškoćama u razvoju i razvojnim rizicima i učestalosti njihove primjene te proširiti mogućnosti dodatnih edukacija za stručnjake s ciljem unaprjeđenja kvalitete usluga

Kako bi se navedeni ciljevi ostvarili, u sklopu projekta izradit će se tri mrežne platforme:
Savjetnik za odabir aplikacija (SEN APP Advisor)
Savjetnik za odabir aplikacija mrežna je platforma za razmjenu i učenje namijenjena stručnjacima te usmjerena na uporabu aplikacija u pružanju podrške djeci rane dobi s teškoćama u razvoju i razvojnim rizicima. Pomoću usluga procjene te razmjene iskustava i informacija ova će platforma poboljšati kvalitetu učenja i poticanja razvoja djece rane dobi.
Platforma za usavršavanje stručnjaka (APP and Tool Mutiplier)
Sljedeća je usluga koja će nastati u okviru projektnih aktivnosti Platforma za usavršavanje stručnjaka. Riječ je o platformi za učenje namijenjenoj profesionalcima koja sadrži mrežne alate za planiranje, procjenu, dokumentiranje i vrednovanje procesa podrške.
Mentorska pomoć za primjenu aplikacija (APP Tutoring)
Mentorska pomoć za primjenu aplikacija zamišljena je kao didaktički alat ili vodič za stručnjake koji bi im trebao omogućiti da se bolje upoznaju s alatima informacijsko-komunikacijske tehnologije i njihovom primjenom u pružanju podrške pri učenju djeci rane dobi s razvojnim odstupanjima i rizicima. Ova bi platforma trebala ohrabriti stručnjake u uporabi aplikacija i drugih modernih alata u njihovu svakodnevnom profesionalnom radu, što će se provoditi u obliku niza edukacija i ostalih ciljanih aktivnosti.
Cjeloviti sažetak projekta možete preuzeti ovdje.