DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA (2020)

Dragi naši pratitelji, kao što smo već najavili, HURID i ove godine sudjeluje na Danima otvorenih vrata udruga koje organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske – ove godine u virtualnom obliku.

HURID svoje aktivnosti provodi u skladu sa znanstveno utemeljenim praksama iz svih područja relevantnih za ranu intervenciju u djetinjstvu, odnosno za populaciju djece rane i predškolske dobi s razvojnim rizicima ili teškoćama i njihove obitelji. U okviru ovogodišnjih Dana otvorenih vrata udruga za vas smo pripremili smjernice za poticanje djetetovih jezično-govornih vještina, prema materijalima Američke udruge za jezik, govor i sluh (ASHA).

Pozivamo sve zainteresirane da ih preuzmu te nam jave svoje povratne informacije – koliko su vam savjeti korisni, je li ih moguće prilagoditi pojedinom djetetu, što bi od aktivnosti bilo dobro dodati, itd. Vaše komentare, pitanja i prijedloge možete poslati na mail: hurid@hurid.hr.

Veselimo se vašim odgovorima i prijedlozima!

SMJERNICE (pdf)