Dosadašnji rezultati trogodišnjeg programa „Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu“

Na sljedećoj poveznici možete pregledati dosadašnje rezultate provedbe trogodišnjeg programa Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu koje financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku:

Dosadašnji rezultati trogodišnjeg programa