NACIONALNI SIMPOZIJ DANAS ZA SUTRA – kroz intersektorsku suradnju do integriranih usluga u ranoj intervenciji u djetinjstvu
12. - 13. veljače 2017., Zagreb
Tema: Razvoj integriranih politika i sustava za ranu intervenciju u djetinjstvu