PETI HRVATSKI SIMPOZIJ O RANOJ INTERVENCIJI U DJETINJSTVU
4. - 6. travnja 2019., Split
Tema: Rano otkrivanje, dijagnostika i podrška kod poremećaja iz spektra autizma
POZIV NA SUDJELOVANJE – RIJEČ ORGANIZATORA:

Peti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu poziva na razmjenu znanstvenih informacija i kritičko promišljanje ranog otkrivanja i djelovanja kod djece s poremećajem iz spektra autizma,  ali i na prikaze dobre prakse i politika koje omogućuju oživotvorenje rane intervencije u djetinjstvu za ovu skupinu djece i njihovih obitelji.
Posljednjih godina poremećaj iz spektra autizma (PSA) izaziva vrlo veliko zanimanje, kako znanstvene i stručne, tako i šire javnosti.

Premda su se ranije smatrali rijetkim poremećajima, novije procjene govore o prevalenciji poremećaja iz spektra autizma od otprilike 1 % u općoj populaciji. Razlozi takvog porasta djece s PSA-om nisu jasno utvrđeni, no mogu se djelomično objasniti i velikim promjenama u dijagnostičkim kriterijima, kako na razini promjena u broju dijagnostičkih kategorija, tako i samih kvalitativnih kriterija, ali i uočenim dijagnostičkim zamjenama, činjenicom da se dijagnoza daje u sve ranijoj dobi te da su stručnjaci i šira javnost sve više osviješteni o postojanju tog poremećaja i upoznati s njegovim obilježjima.

Stoga težimo razvoju nacionalnog sustava u kojem će svako dijete s razvojnim rizicima, zaostajanjima ili razvojnim teškoćama u ranoj i predškolskoj dobi biti pravodobno otkriveno i dobiti podršku za puni razvoj svih svojih potencijala. Taj je sustav u izgradnji, ali djeca s različitim razvojnim odstupanjima nemaju istu polazišnu točku. Djeca sa sumnjom na poremećaj iz spektra autizma ili s već utvrđenom dijagnozom i njihove obitelji su u najtežoj poziciji jer su kapaciteti sustava koje oni trebaju tek u početnom stadiju izgradnje. U Hrvatskoj svjedočimo brojnim inic​i​jativama, ali i izazovima u ovom području, a simpozij otvara mogućnost da se oni prikažu i rasprave u komunikaciji brojnih domaćih i inozemnih znanstvenika, stručnjaka i kreatora javnih politika.

Pozivamo istraživače i praktičare iz biomedicinskih i bihevioralnih disciplina da kroz izlaganja i rasprave, radionice i poster-prikaze pridonesu potrazi za znanstveno utemeljenim i etički promišljenim odgovorima na izazove rane intervencije za djecu s rizikom ili poremećajem iz spektra autizma. Na simpoziju očekujemo i kreatore javnih politika i predstavnike državne uprave i lokalne samouprave jer samo zajedno možemo stvoriti učinkovit sustav rane podrške u našoj zemlji. Simpozij će se, simbolično, odvijati u tjednu u kojem se obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu te će se na taj način pokušati pridonijeti osvještavanju važnosti pravovremene procjene i intervencije za djecu s poremećajem iz spektra autizma i njihove obitelji.

FOTOGRAFIJE

 

PROGRAMSKO-ORGANIZACIJSKI ODBOR:
 • Sanja Šimleša, predsjednica
 • Ivan Begovac
 • Jasmina Frey Škrinjar
 • Jasmina Ivšac Pavliša
 • Mirjana Kolarek-Karakaš
 • Marta Ljubešić
 • Melani Marković
 • Lidija Penko
 • Nelija Rudolfi
 • Jasmina Stošić
 • Esmeralda Sunko
POKROVITELJI

Rok za prijavu sažetaka je produžen do 8. veljače 2019., zbog tehničkih poteškoća prilikom prijave radova.
Rok za obavijest o prihvaćanju sažetaka je 11. veljače 2019.
Rok za ranu registraciju je 14. veljače 2019.

VAŽNI DATUMI:
Rok za prijavu sažetaka: 8.2.2019.
Obavijest o prihvaćanju sažetaka: 11.2.2019.
Rana registracija: 14.2.2019.
Objava konačnog programa: 14.3.2019.

Poveznica putem koje je moguća registracija sudionika, prijava radova i na kojoj su dostupne sve informacije nalazi se OVDJE.

Program simpozija (.pdf)

VAŽNE NAPOMENE

Ukoliko se iz iste ustanove za sudjelovanje na simpoziju prijavljuje:
– sedam (7) sudionika – jedan (1) je oslobođen plaćanja kotizacije
– trinaest (13) sudionika – dvoje (2) je oslobođeno plaćanja kotizacije

BODOVANJE SIMPOZIJA

HRVATSKA KOMORA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA
aktivno sudjelovanje: 5 bodova za poster-prezentaciju, 6 bodova za usmenu prezentaciju, 7 bodova za radionicu i pozvano predavanje
pasivno sudjelovanje: 4 boda

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA
aktivno sudjelovanje: 10 bodova
pasivno sudjelovanje: 8 bodova

HRVATSKA KOMORA SOCIJALNIH RADNIKA
aktivno sudjelovanje: 22 boda
pasivno sudjelovanje: 14 bodova

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA
aktivno sudjelovanje: 20 bodova
pasivno sudjelovanje: 15 bodova