Gesta pokazivanja

👉 Pokazivanje nam pomaže da podijelimo s drugima svoje želje ili potrebe.
Ako dijete još ne koristi gestu pokazivanja, trebamo mu poslužiti kao model. 👨‍👧