Glavne poruke tražilice www.raniKLIK.hr

HURID-ova tražilica raniKLIK.hr je online platforma za roditelje djece rane i predškolske dobi s razvojnim rizicima ili teškoćama i stručnjake koji rade s njima. 💻📱
Nastala je kako bi roditelji lakše pronalazili informacije o uslugama u lokalnoj zajednici, a stručnjaci se međusobno povezali. 🧐🤝
HURID kroz sve projektne, programske, promotivne i senzibilizacijske aktivnosti kontinuirano poziva roditelje i stručnjake da se aktivno uključe i doprinesu unapređenju sustava rane intervencije u našoj zemlji. 🔊
U okviru novog trogodišnjeg programa „Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu“ (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) , kao i projekta „Klikni za raniKLIK!“ (Grad Zagreb), HURID će uz pomoć partnera posebnu pažnju usmjeriti na područje Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba, s ciljem ažuriranja i popunjavanja online baze, na zadovoljstvo krajnjih korisnika – obitelji djece s razvojnim rizicima i teškoćama. 👨‍👩‍👧‍👦