GRAFIČKI PREGLED ODGOVORA ONLINE FORUMA

Zahvaljujemo svim kolegama psiholozima koji su aktivno sudjelovali u našem online forumu „SUVREMENI OBITELJI USMJEREN PRISTUP U RANOJ INTERVENCIJI U DJETINJSTVU – Kako psiholozi pridonose?“ (15.-21. veljače 2021.) održanom u okviru 14. TJEDNA PSIHOLOGIJE U HRVATSKOJ. 💻💬👏

S vama dijelimo kratki grafički pregled grupne analize odgovora. 📊

GRUPNI PREGLED ODGOVORA (pdf)