HURID sudjelovao na konferenciji Civilno društvo 2030.

Od 23. do 25. listopada 2019. godine je u Šibeniku održana konferencija Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Civilno društvo 2030.
Cilj konferencije je postavljanje osnove za daljnji razvoj civilnoga društva u novom desetljeću – do 2030. godine, kako u Republici Hrvatskoj, tako i na razini Europske unije te na Euro-Mediteranu.