HURID-u odobrena tri projekta čiji je financijer Grad Zagreb

HURID do kraja 2017. godine provodi tri projekta zahvaljujući sredstvima iz proračuna Grada Zagreba za 2017. godinu.
Projekt Odrastimo zajedno – podrška uključivanju djece s razvojnim teškoćama u redovne vrtiće odobren je na natječaju iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom.
Projektom će se senzibilizirati javnost o važnosti rane intervencije i ranog uključivanja djece s teškoćama u redovne vrtiće te osigurati edukacija za 14 budućih pomagača – pružatelja stručne podrške djeci s razvojnim teškoćama u redovnim vrtićkim skupinama, kako bi djeca lakše i bolje sudjelovala u aktivnostima, ostvarivala primjeren kontakt s vršnjacima te se razvijala u skladu sa svojim potencijalima.
Partnerska ustanova je Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u kojem se provodi razvojna procjena djece s teškoćama u razvoju te se potom HURID-u upućuju potencijalni korisnici projekta.
Projekt Roditelji su pitali je odobren na natječaju iz područja socijalnog i humanitarnog značenja, a HURID ga provodi u partnerstvu s Centrom za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Mnogi zabrinuti roditelji i članovi obitelji djece s teškoćama u razvoju i razvojnim rizicima upućuju svoje upite na HURID-ovu adresu, a povratnim stručnim odgovorima nastoji se roditelje informirati, dati konkretne smjernice za interakciju u svakodnevnim situacijama te ih uputiti na najbližu adresu na kojoj obitelji mogu dobiti potrebnu podršku.
Izradom brošure „Roditelji su pitali“ ponudit će se stručni, znanstveno utemeljeni odgovori na najčešća roditeljska pitanja, a njenom distribucijom (primarno na području Zagreba), kao i objavom na mrežnim stranicama će se osigurati široka dostupnost na području cijele Republike Hrvatske. Promotivne aktivnosti će pridonijeti senzibilizaciji javnosti i unapređenju vrijednosnog sustava u odnosu na razvojne teškoće.
Projekt Podrška izazovnom roditeljstvu odobren je na natječaju iz područja zaštite zdravlja. Roditelji djece s teškoćama u razvoju koji se nalaze i u uvjetima socijalnog rizika imaju još veću potrebu za podrškom, ali i smanjene mogućnosti za pronalazak podrške. Cilj projekta je ojačati i povezati roditelje djece s teškoćama u razvoju nudeći opće znanstveno utemeljene informacije o roditeljstvu i odgoju, kroz praktičan rad u grupama, imajući u vidu sve specifičnosti izazovnog roditeljstva. Partnerska ustanova je Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.