HURID, u partnerstvu s ERF-om, aktivno sudjelovao na ATAAC konferenciji

Od 17. do 19. listopada 2018. u Zagrebu je održana konferencija o naprednoj tehnologiji za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom Asistivna tehnologija i komunikaacija.
U partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, HURID je održao izlaganje Rana intervencija: izazovi i perspektiva (Ivšac Pavliša, J., Šimanović, M., Popčević, K., Tomić, A.).

Kroz izlaganje je predstavljeno zajedničko djelovanje s ciljem doprinosa poboljšanju u području rane razvojne procjene i podrške djeci s razvojnim teškoćama i njihovim obiteljima diljem Hrvatske, na čemu ovaj multidisciplinarni tim stručnjaka iz područja visokog obrazovanja (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) i nevladinog sektora (Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu) godinama radi.
U predavanju su naglašena ključna načela rane intervencije koja su često zanemarena kod pružanja podrške djeci rane i predškolske dobi s rizikom za nastanak razvojnih teškoća, kao i važnost obitelji usmjerenog pristupa (uključivanja i djeteta i obitelji u rani sustav podrške).
Istaknuti su primjeri povezivanja različitih sustava (zdravstveni, socijalna skrb, obrazovanje) koji su obično nepovezani i pridonose kaosu u životu obitelji koja traži podršku te je naglašena važnost pružanja, podržavanja i širenja znanja i prakse utemeljenih na znanstvenim dokazima.