Interakcijske razmjene

Djeca rane i predškolske dobi aktivni su učenici i uče kroz igru. 👶👧🧒
👉 Najbolje uče u sigurnom okruženju, kad mogu biti aktivno uključena u aktivnosti koje ih zanimaju.
Djeca reagiraju na ono što im je uzbudljivo i u čemu uživaju te ih takva iskustva potiču na nova istraživanja. 🔎
Materijal možete preuzeti ovdje.