Izvještaj s devetog predavanja ciklusa Članovi za članove i zainteresiranu javnost

Deveta HURID-ova tribina „Članovi za članove i zainteresiranu javnost“, koje već drugu godinu zaredom organizira HURID, održana je 22. studenoga 2018. na Tribini Grada Zagreba.
Peti prikaz iz ciklusa „Suradnjom do mreže rane intervencije u djetinjstvu“ održao je tim iz Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama iz Zagreba (Goljak 2). Bila je to jedna od dosad najposjećenijih tribina, a predviđeno vrijeme za prikaz i raspravu bilo je jednostavno prekratko. Na malom domjenku koji je uslijedio nakon tribine nastavila se razmjena informacija i rasprava te međusobno povezivanje stručnjaka.
Specijalna bolnica Goljak  ima dugu tradiciju rane dijagnostike, rane intervencije i habilitacije visokoneurorizične djece. Visokoneurorizična djeca, upućena iz rodilišta u Dnevnu bolnicu, nakon neuropedijatrijskog pregleda i dijagnostike, uključuju se u programe rane intervencije. Ranu intervenciju provodi široki tim stručnjaka koji svakodnevno surađuju, kako međusobno, tako i s drugim stručnjacima i ustanovama. U multidisciplinarnom timu su: fizioterapeut, radni terapeut, terapeut senzoričke integracije, logoped, psiholog i edukacijski rehabilitator.

U izlaganjima smo čuli više o samom programu ranog otkrivanja visokoneurorizične djece i o uključivanju u program rane intervencije (prim. Katarina Bošnjak-Nađ, dr. med., ravnateljica bolnice), o primjeni senzorne integracije i Bobath pristupa u ranoj intervenciji (Jelena Erjavec, bacc.occup.therap., NRT-Bobath instruktor, SIAT terapeut i Ivan Franjčec, bacc. physioth., NRT-Bobath terapeut), o fizijatrijskoj procjeni i Vojta principu u habilitaciji visokoneurorizične djece (Mirna Tomašković, dr. med.) te o najranijoj podršci koju djetetu i roditeljima pruža logoped, a koja je usmjerena na  hranjenje i predjezičnu komunikaciju (Mirjana Ivkić, prof. log.). Bio je to tek mali presjek dugogodišnje prakse koja se kontinuirano usavršava i koja se još uvijek zalaže za primjereni zakonodavni okvir za praćenje djece rođene s visokim i niskim neurorizikom bilo gdje u Republici Hrvatskoj.

Srdačno zahvaljujemo predavačima i sudionicima!