Javna tribina povodom 12. tjedna psihologije u Hrvatskoj

Povodom 12. tjedna psihologije u Hrvatskoj, HURID u suradnji sa Sekcijom za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi HPD-a i Sekcijom za psihologiju razvojnih teškoća i invaliditeta HPD-a organizira javnu tribinu na temu “Suradnjom do mreže rane intervencije u djetinjstvu – Poremećaj iz spektra autizma u ranoj dobi”, koja će se održati 22. veljače 2019. od 12 do 14 sati na Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27.

Veselimo se Vašem dolasku!

Pozivnica na 10. javnu tribinu