Javna tribina Zašto nećeš? – “nesuradljiva djeca” povodom Svjetskog dana djece

Danas smo u okviru projekta “Suvremena rana intervencija”, koji HURID provodi u partnerstvu s Dječjim vrtićem Iskrica, a uz podršku Grada Zagreba, obilježili jučerašnji Svjetski dan djece održavanjem javne tribine Zašto nećeš? – “nesuradljiva djeca”.
Srdačno zahvaljujemo 💐 više od 40 sudionika s kojima smo zajedno promišljali zašto i kada možemo čuti i doživjeti dječje “neću” te kako bi ono moglo, barem ponekad, postati “hoću”.
S javne tribine smo “ponijeli” sljedeće zaključke:
☑️ Važno je oslanjati se na snage svakog djeteta i voditi računa o cjelovitom razvoju.
☑️ Sve aktivnosti s djetetom trebaju biti odgovarajuće za djetetovu dob i razvojni status, prilagođene djetetu kao jedinstvenoj osobi i osjetljive na socijalni i kulturalni kontekst u kojem dijete živi.
Prezentaciju prikazanu na javnoj tribini, bez videomaterijala, možete preuzeti ovdje.