Kolegice i kolege, dijelite li slična iskustva?

Imamo puno informacija da zbog izostanka podrške politike kvalitetni stručnjaci sagorijevaju i prelaze u privatnike, a javni novac se troši na nekvalitetne usluge.

„Poštovane kolegice i kolege,
kao članovima udruge koji su povezani zajedničkim nastojanjima i entuzijazmom u uspostavi usluge rane intervencije u Hrvatskoj, šaljemo vam svoj osvrt na uslugu rane intervencije koja se pruža u Kabinetu za ranu intervenciju u Zadru pri Caritasu Zadarske nadbiskupije.
Nakon dugog niza godina i truda koje smo uložile u uspostavu usluge rane intervencije, ograđujemo se od nastavka rada Kabineta za ranu intervenciju i usluga koje pruža. Kao njegove inicijatorice i voditeljice, osmislile smo usluge usmjerene na obitelji djece s teškoćama, razvile suradnju s dionicima u Zadarskoj županiji, razvile tranzicijsku podršku koja dotad nije postojala, cijelo vrijeme radeći aktivno na zagovaranju usluge. Nakon godina rada na određeno vrijeme u neadekvatnim uvjetima i bez ikakvih sugovornika na lokalnoj i državnoj razini, odlučujemo uslugu rane intervencije pružati kroz privatnu praksu. Nakon što se isto dogodilo i drugom timu mladih stručnjaka koji su preuzeli ono što smo započeli, Kabinet za ranu intervenciju Zadarske županije ostaje bez stručnjaka. Pritisnuti medijima i peticijom roditelja, nakon nekoliko mjeseci, 1. veljače 2020. godine otvara se ponovno Kabinet u koji se ovog puta ulažu sredstva u novi, uređen prostor, ali bez odgovarajućih stručnjaka koji bi pružali uslugu.
Kako je kod nas, nakon niza godina rada, došlo do sagorijevanja uzrokovanog izostankom podrške politike (kako nacionalne, tako i lokalne), ali i struke, a budući da se rad Kabineta za ranu intervenciju još uvijek vezuje uz naša imena, ovime vas želimo obavijestiti da se ograđujemo od daljnjeg načina rada Kabineta koji nastavlja s radom unatoč našim brojnim upozorenjima.

S poštovanjem,
Dijana Miočić i Tamara Ciciliani”