Međunarodni dan djeteta

Danas, 20. studenoga se obilježava Međunarodni dan djeteta. 🙋
Prošla je 31 godina otkad je Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila Konvenciju o pravima djeteta ( 📎 https://www.unicef.org/…/Konvencija_20o_20pravima…) s ciljem obvezivanja na osiguranje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Osnovno polazište Konvencije jest da se djeca rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima, no, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost, nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu. 👨‍👩‍👧‍👦