Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Povodom obilježavanja jučerašnjeg Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, s vama dijelimo dio rezultata istraživanja potreba obitelji djece s razvojnim teškoćama u Krapinsko-zagorskoj županiji (istraživački dio projekta „Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu”, 2023).

Preporuke roditelja djece s razvojnim teškoćama su sljedeće:

  1. skratiti vrijeme od iskazane sumnje do dijagnoze, a s intervencijom početi odmah nakon iskazane sumnje
  2. povećati dostupnost stručnjaka – uključujući stručnjake u dječjim vrtićima
  3. povezati stručnjake te ojačati partnerstvo stručnjaka i roditelja
  4. pružiti/pružati relevantne informacije
  5. pružiti/pružati psihološku podršku roditeljima i drugim članovima obitelji te organizirati psihoedukacije o relevantnim temama
  6. senzibilizirati javnost, destigmatizirati
  7. prilagoditi fizičku okolinu (nogostupi, prilazi ustanovama, parkovi)