Mogućnost odabira

Mogućnost odabira (.pdf) 👈👇 pruža djetetu priliku za komunikaciju i prijenos ideja.
Ako dijete ne govori, potaknite ga da koristi pogled 👀 ili gestu 👉 .
U pripremi ovog materijala korišteni su prijevod i prilagodba materijala, preuzetog iz Programa rane podrške (Bromley Early Support), autorica Ivšac Pavliša i Šramek Barišić.