Najava trećeg predavanja u okviru ciklusa "Članovi za članove"

Veselimo se što možemo najaviti treće predavanje u HURID-ovom ciklusu “Članovi za članove”, koje će se održati u dva dijela:
1. dio će održati Vesna Mužina, dipl.soc.radnica, savjetnica pravobraniteljice za stručne poslove u Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, pod naslovom “ŠTO PRIJE VJEŠTAČENJA?”.
2. dio će održati Ljerka Cvitanović-Šojat, a koautori su još i Dubravka Došen, Ružica Dulić, Danijela Gavrić, Nada Naglić, Dubravka Tokić, Blanka Kosanović, Dragica Bulić, Renata Nevistić, Sunčica Dominiković Šafranić, Zlata Jelaš, Eos Martinac. Naslov predavanja je “INTERDISCIPLINSKI PRISTUP SREDIŠNJEG UREDA ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM”.

Oba predavanja će se održati u četvrtak, 6. travnja 2017. u 15:oo sati na Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27 s ciljem upoznavanja zakonodavnog okvira za ostvarivanje prava na podršku djeteta rane i predškolske dobi s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju i rasprave o potrebnim unapređenjima. Poziv predavanja možete preuzeti ovdje.
Predavanje i rasprava namijenjeni su članovima HURID-a, ali i drugim zainteresiranim stručnjacima.
Moderator predavanja bit će prof. emerita dr. sc. Marta Ljubešić.
Ulaz je slobodan i kotizacija se neće naplaćivati.