Natječaj za posao voditelja projekta i asistenta voditelja projekta u okviru poziva za dostavu projektnih prijedloga PODRŠKA RAZVOJU PARTNERSTAVA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA ZA PROVEDBU PROGRAMA DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA – operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ (2014. – 2020.) Europskog socijalnog fonda

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) 6. ožujka 2018. objavljuje natječaj za posao voditelja projekta (M/Ž) i asistenta voditelja (M/Ž) projekta Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO.  Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, u trajanju od 18 mjeseci.
Voditelj projekta

 • uvjeti: VSS ili VŠS društvenog  usmjerenja, dobre komunikacijske i organizacijske vještine te dobro poznavanje rada na računalu
 • prednost imaju osobe s iskustvom u vođenju timova te iskustvom rada u organizacijama civilnog društva i rada na projektima
 • odgovornost voditelja projekta obuhvaća:
 1. organizaciju provedbe svih projektnih aktivnosti (organizacija događanja, sastanaka, radionica, koordiniranje partnera, evidencija o ciljanim skupinama i koordinacija rada s njima, praćenje projektnih aktivnosti – monitoring, koordinacija evaluacijskih procesa)
 2. redovito projektno izvještavanje
 3. upravljanje projektom prema dogovorenoj metodologiji u svim fazama te odgovornost za kvalitetu isporuke, rokove i proračun
 4. pohranjivanje projektne dokumentacije
 5. druge poslove prema nalogu i potrebama poslodavca, a koji su u skladu s naravi i vrstom posla za koji se zasniva radni odnos

Asistent voditelja projekta

 • uvjeti: VSS ili VŠS društvenog usmjerenja, dobre komunikacijske i organizacijske vještine, dobro poznavanje rada na računalu, iskustvo rada na društvenim mrežama
 • odgovornost asistenta voditelja projekta obuhvaća:
 1. suradnju s voditeljem projekta i pomoć u obavljanju voditeljskih zadataka
 2. edukaciju i koordinaciju volontera
 3. upravljanje web stranicom projekta
 4. upravljanje društvenom mrežom i medijskom kampanjom
 5. upravljanje tražilicom www.raniKLIK.hr i izvođenje edukacija o tražilici
 6. suradnju u izvođenju radionica i debata
 7. suradnju sa Savjetodavnim tijelom
 8. druge poslove prema nalogu i potrebama poslodavca, a koji su u skladu s naravi i vrstom posla za koji se zasniva radni odnos

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– životopis
– presliku diplome zadnjeg završenog stupnja školovanja
– presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariju od 60 dana)
– presliku osobne iskaznice
Dokumentaciju i eventualna pitanja možete poslati na e-mail adresu hurid@hurid.hr. Uvid u projektni nacrt je moguće dobiti na adresi udruge (HURID, Masarykova 22, 10000 Zagreb), uz prethodnu najavu na e-mail adresu hurid@hurid.hr ili broj 0959111487.
Prijave se primaju putem elektroničke pošte (hurid@hurid.hr) ili poštanske adrese (HURID, Masarykova 22, 10000 Zagreb) zaključno s 20. ožujkom 2018.
Odabir kandidata će se obaviti temeljem dostavljene dokumentacije i intervjua, a ugovor o radu s odabranim kandidatima će se sklopiti nakon što HURID potpiše ugovor o financiranju s Uredom za udruge Republike Hrvatske.