Hurid

O NAMA

Tko je i kada osnovao HURID?

HURID su osnovali stručnjaci različitih profesija (defektolozi, liječnici, logopedi, pedagozi, psiholozi, rehabilitatori i dr.) koji rade s mlađom djecom s razvojnim rizicima ili odstupanjima te imaju uvid u teškoće s kojima se susreću njihove obitelji budući da Hrvatska nema uspostavljen kvalitetni sustav rane intervencije. Osnivačka skupština Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu održana je 19. rujna 2007. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a udruga je službeno registrirana 19. prosinca iste godine.

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE UDRUGE ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU

Jasmina Ivšac Pavliša

izv. prof. dr. sc.

predsjednica

Anita Pavičić Bošnjak

izv. prof. dr. sc.

dopredsjednica

Ana-Marija Bohaček

univ. spec. rehab. educ.

Martina Ferić

prof. dr. sc.

Gordana Keresteš

prof. dr. sc.

Majda Makovec Joksimović

Borut Marn

prim. dr. sc.

DOKUMENTI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2023.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2022.
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU TE ZAŠTITI PODATAKA
PRISTUPNICA – UČLANJENJE U HURID
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2014. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2013. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2012. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.
FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN ZA 2024. GODINU
FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN ZA 2023. GODINU
FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN ZA 2022. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2019. GODINU

LETCI

RANA INTERVENCIJA
RANI KLIK
OBITELJI USMJERENA RANA INTERVENCIJA U DJETINJSTVU
RODITELJI SU PITALI

ZAPOSLENICI

Marina Šimanović

izvršna direktorica

Blanka Turza

programska voditeljica

Ivana Lukičević

stručna suradnica

ČLANSTVO

Dana 22. studenoga 2018. godine HURID broji 103 člana, odnosno stručnjaka (liječnika, rehabilitatora, logopeda, psihologa, socijalnih radnika i dr.) koji djeluju na unapređivanju sustava rane intervencije u Hrvatskoj.

 

Kako postati članom?

Svaka fizička osoba, koja je punoljetna i poslovno sposobna, te koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i odredbe Statuta, može postati njenim članom, sukladno zakonu i Statutu. Poželjno je da članovi Udruge djeluju u programima rane intervencije ili su zainteresirani za to područje, o čemu izvještavaju u svom životopisu.

Prema čl. 25 Statuta HURID-a, fizička osoba koja želi postati redovitim članom Upravnom odboru podnosi zahtjev koji se sastoji od pristupnice i životopisa. Pristupnicu supotpisuju dva redovita člana Udruge te potencijalni član koji svojim potpisom prihvaća obvezu sudjelovanja u radu HURID-a te poštivanje odredbi Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge. Upravni odbor na svojoj sjednici donosi odluku o prijemu u članstvo.

Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 50,00 kuna. Članarina se može podmiriti uplatom na HURID-ov IBAN: HR3423600001102008901 kod Zagrebačke banke (žiro račun: 2360000-1102008901) s pozivom na broj godine za koju se uplaćuje članarina (npr. 2016). Pri uplati je kao svrhu potrebno navesti da se radi o uplati članarine za određenu godinu/-e.

 

Statut HURID-a

Ispunjenu pristupnicu i priloženi životopis pošaljite na adresu:
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu
Masarykova 22
10000 Zagreb


Ovdje možete preuzeti pristupnicu:
PRISTUPNICA.pdf koju možete isprintati pa čitavu ispuniti ručno ili
PRISTUPNICA.doc koju možete ispuniti na računalu pa isprintati za potpisivanje.