Hurid

O NAMA

Tko je i kada osnovao HURID?

HURID su osnovali stručnjaci različitih profesija (defektolozi, liječnici, logopedi, pedagozi, psiholozi, rehabilitatori i dr.) koji rade s mlađom djecom s razvojnim rizicima ili odstupanjima te imaju uvid u teškoće s kojima se susreću njihove obitelji budući da Hrvatska nema uspostavljen kvalitetni sustav rane intervencije. Osnivačka skupština Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu održana je 19. rujna 2007. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a udruga je službeno registrirana 19. prosinca iste godine.

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE UDRUGE ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU

DOKUMENTI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2022.
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU TE ZAŠTITI PODATAKA
PRISTUPNICA – UČLANJENJE U HURID
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2014. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2013. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2012. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021.
FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN ZA 2023. GODINU
FINANCIJSKI I OPERATIVNI PLAN ZA 2022. GODINU
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2019. GODINU

LETCI

RANA INTERVENCIJA
RANI KLIK
OBITELJI USMJERENA RANA INTERVENCIJA U DJETINJSTVU
RODITELJI SU PITALI

ZAPOSLENICI

ČLANSTVO

Dana 22. studenoga 2018. godine HURID broji 103 člana, odnosno stručnjaka (liječnika, rehabilitatora, logopeda, psihologa, socijalnih radnika i dr.) koji djeluju na unapređivanju sustava rane intervencije u Hrvatskoj.

 

Kako postati članom?

Svaka fizička osoba, koja je punoljetna i poslovno sposobna, te koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i odredbe Statuta, može postati njenim članom, sukladno zakonu i Statutu. Poželjno je da članovi Udruge djeluju u programima rane intervencije ili su zainteresirani za to područje, o čemu izvještavaju u svom životopisu.

Prema čl. 25 Statuta HURID-a, fizička osoba koja želi postati redovitim članom Upravnom odboru podnosi zahtjev koji se sastoji od pristupnice i životopisa. Pristupnicu supotpisuju dva redovita člana Udruge te potencijalni član koji svojim potpisom prihvaća obvezu sudjelovanja u radu HURID-a te poštivanje odredbi Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge. Upravni odbor na svojoj sjednici donosi odluku o prijemu u članstvo.

Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 50,00 kuna. Članarina se može podmiriti uplatom na HURID-ov IBAN: HR3423600001102008901 kod Zagrebačke banke (žiro račun: 2360000-1102008901) s pozivom na broj godine za koju se uplaćuje članarina (npr. 2016). Pri uplati je kao svrhu potrebno navesti da se radi o uplati članarine za određenu godinu/-e.

 

Statut HURID-a

Ispunjenu pristupnicu i priloženi životopis pošaljite na adresu:
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu
Masarykova 22
10000 Zagreb


Ovdje možete preuzeti pristupnicu:
PRISTUPNICA.pdf koju možete isprintati pa čitavu ispuniti ručno ili
PRISTUPNICA.doc koju možete ispuniti na računalu pa isprintati za potpisivanje.